Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos, Juana Gutiérrez, mi oíslo1, vendría a ser reina, y mis hijos infantes.

-Pues, ¿quién lo duda? -respondió don Quijote.

-Yo lo dudo -replicó Sancho Panza-; porque tengo para mí que, aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra2, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina; condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda3.

-Encomiéndalo tú a Dios, Sancho -respondió don Quijote-, que Él dará lo que más le convenga, pero no apoques tu ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser adelantado4.

-No lo haré, señor mío -respondió Sancho-; y más teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar.

Capítulo VIII. Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice5 recordación

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como6 don Quijote los vio, dijo a su escudero:

-La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 73 (BDH)

pag73_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) mi oyſlo: per a referir-se a la seva estimada. Crec que ve d'una mala traducció de la forma mon oisel, ocellet meu segurament en occità, català arcaic, o potser alguna llengua d'oil. En aquests idiomes, hi ha prou variants ortogràfiques d'ocell com perquè una d'elles fos oisel. I ho haurien interpretat com verb-pronom. Article a l'INH relacionat (LB #cat #pref #interp)

  2. 2) aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra: frase estranya, amb llover transitiu. Que Déu regalés regnes a manta? L'ED i en PP sospiten d'un Déu/deu, però també queda estrany deu regnes (#pend). Podria ser confusió plagueś/plogués, i regnes de cavall, que no quedarien bé al cap de la Mari (ED).

  3. 3) y aun Dios, y ayuda: Déu i ajuda. (JB #cat #loc)

  4. 4) adelantado: en anglès, Vice-Roy. Virrei, càrrec de la corona catalana. En un altre punt (pàg. 361), Adelantado en anglès és Admirall. (LB #cat)

  5. 5) felice: en el cas d'Aràbia, en anglès, Arabia Fælix. L'Aràbia feliça. A la segona part del quixot ja hi trobem un feliz i un felizmente, però. A la primera part, tots felice. Quasi tots els casos són al segle XVII i anteriors. (LB #pendent)

  6. 6) así como: així com [DCVB], tan bon punt. L'ús temporal de así como només és del Siglo de Oro, i és escàs. És recollit pel DRAE (JV #pendent).

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: