Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

dejemos ya esto, Sancho, y acaba, antes que suceda otra desgracia al jumento, como a Rocinante.

-Aun ahí sería el diablo1 -dijo Sancho.

Y, despidiendo treinta ayes, y sesenta sospiros2, y ciento y veinte pésetes y reniegos3 de quien allí le había traído, se levantó, quedándose agobiado en la mitad del camino, como arco turquesco4, sin poder acabar de enderezarse; y con todo este trabajo aparejó5 su asno, que también había andado algo destraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual, si tuviera lengua con que quejarse, a buen seguro6 que Sancho ni su amo no le fueran en zaga7.

En resolución, Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante; y, llevando al asno de cabestro, se encaminó, poco más a menos, hacia donde le pareció que podía estar el camino real8. Y la suerte, que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua, cuando le deparó el camino, en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo; y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda su recua.

Capítulo XVI. De lo que le sucedió al ingenioso9 hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo

El ventero, que vio a don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 148 (BDH)

pag148_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) ser el diablo: ésser el dimoni. Segons el DCVB, esser temible o extraordinari per qualsevol concepte (dolentia, enginy, gosadia, força, agilitat, ciència, etc.).. El DRAE només inclou no ser el diablo, just amb el significat de no ser gaire espavilat. (LB #cat #nodrae)

  2. 2) ſeſenta ſoſpiros: copiant la o de sospirs. (JB #cat #ort)

  3. 3) deſpidiendo [...] peſetes, y reniegos: pestes i renecs. El DRAE inclou reniego amb significat de renec (JB, LB #cat #lex). El CORDE delata que la paraula reniegos no devia existir en castellà, ja que apareix just de mans d'autors de sospitosa catalanitat: Joan Boscà, Fra Lluís, López de Gómara, Cròniques de Carles V o Juan del Encina. (PX)

  4. 4) Turqueſco: (JB #cat). En català sospito que es feia servir turquesc per a voler dir turc, antigament. Al CORDE, els resultats per a turquesco són del Segle d'Or; hauríem de mirar ben bé a quines obres. El DRAE ho inclou portant a turc, i el DCVB ho defineix ben normal. (LB #pendent)

  5. 5) aparejo ſu aſno: aparellà/enllestí. (JB #cat)

  6. 6) a buen ſeguro: de ben segur. Cal mirar-ne l'ús al CORDE i al DRAE. (LB #cat #pendent)

  7. 7) no le fueran en zaga: no entenc què té a veure anar-li a la saga, amb que tingués llengua. En italià, ſi ſaria ſenz'altro, doluto più di Sancio, & del ſuo padrone. En francès, aſſeurement Sancho ny ſon maiſtre ne luy en euſſent rien deu. En anglès, would certainly haue borne his Lord and Sancho companie. Per la forma anglèsa, de ben segur que hagués fet companyia al seu amo i a en Sanxo. (LB #pendent). Novament, hi cal irian, confusió de forma verbal. (PX #cat)

  8. 8) camino real: camí ral. El DCVB ens diu que vol dir reial. (LB #aclariment)

  9. 9) ingenioso: En anglès, ingenuous Knight. Tot i que avui ingenuous vol dir ingenu, l'OED ens indica que al s.XVII es feia servir equivocadament per dir enginyós. La paraula ingenu la trobem només per primera vegada en català al 1696 al Gazophylacium (ingenuo), i amb el significat de sincer. També tenim un altre cas al text que fa servir ingenuous volent dir enginyós. També s'hi fa servir almenys dues vegades la forma correcta ingenious. (LB #ang)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: