Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

la moza a su rancho; solos los desventurados don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de don Quijote, y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes1; mas no la halló, porque el ventero, de industria, había muerto2 la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil.

Capítulo XVII. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que, por su mal3, pensó que era castillo

Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo don Quijote, y, con el mesmo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero, cuando estaba tendido en el val de las estacas4, le comenzó a llamar, diciendo:

-Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho?

-¿Qué tengo de5 dormir, pesia a mí -respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho-; que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche?

-Puédeslo creer ansí, sin duda -respondió6 don Quijote-, porque, o yo sé poco, o este castillo es7 encantado. Porque has de saber... Mas, esto que ahora quiero decirte hasme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte.

-Sí juro -respondió Sancho.

-Dígolo -replicó don Quijote-, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie.

-Digo que sí juro -tornó a decir Sancho- que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega8 a Dios que lo pueda descubrir mañana. -¿Tan

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 158 (BDH)

pag158_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) prender los delincuentes: agafar els delinqüents. Hi cal la preposició a en castellà. (PX #cat)

  2. 2) de induſtria avia muerto la lampara: en anglès, purpoſely quenched the lampe. El DRAE inclou de industria com a expressament. Aquest muerto transitiu sona una mica malament també. (LB #cat)

  3. 3) por ſu mal: per mal seu, per desgràcia seva. Em sona estrany en castellà, que voldria dir degut a la malaltia que té. En anglès és ben diferent, to his harme. El francès, a sa malheure (contrari a allò que el faria feliç), lliga força. L'italià no queda clar, che per ſuo male. (LB #cat #ang)

  4. 4) tendido en el val de las estacas: tombat al ball de bastons (PX), en part basat en l'anglès, overthrowne in the value of the Packe-ſlaves (ſtaves?). En francès, giſant tout eſtendu en la valee des paux. En italià, disteſo nella Valle delle ſtanghe (LB #cat #pendent).

  5. 5) Que tengo de dormir: què tinc de dormir, què vols que dormi. Apart del tengo de, em sona que aquesta resposta malhumorada en castellà pren altres formes com qué voy a dormir. (LB #cat)

  6. 6) reſpondio don Quixote: a l'edició d'Anvers 1719 del BDH, diu replicò, marcat amb una nota a mà al costat que diu: La Academia Española en vez de replicó dice respondió.

  7. 7) es encantado: és encantat. En castellà seria está encantado (PX #cat).

  8. 8) plega a Dios: pregue a Déu. En anglès, I pray God. En francès, Dieu vueille. En italià, no lligant gaire però fidel a la conjugació especial descrita al DRAE pel verb placer: piaccia a Dio. (LB #cat)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: