Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

decir, porque los sé de memoria y creo que antes causarán gusto que pesadumbre.»

En el punto que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas, y todos tres1 se sonrieron; y, cuando llegó a decir de los sonetos, dijo el uno2:

-Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me diga qué se hizo3 ese don Pedro de Aguilar que ha dicho.

-Lo que sé es -respondió el cautivo- que, al cabo de dos años que estuvo en Constantinopla, se huyó4 en traje de arnaúte5 con un griego espía, y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a un año vi yo al griego en Constantinopla, y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje.

-Pues lo fue -respondió el caballero6-, porque ese don Pedro es mi hermano, y está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con tres hijos.

-Gracias sean dadas a Dios -dijo el cautivo- por tantas mercedes7 como le hizo; porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida.

-Y más -replicó el caballero-, que yo sé los sonetos que mi hermano hizo.

-Dígalos, pues, vuestra merced -dijo el cautivo-, que los sabrá decir mejor que yo.

-Que me place8 -respondió el caballero-; y el de la Goleta decía así:

Capítulo XL. Donde se prosigue la historia del cautivo

Soneto

Almas dichosas que del mortal velo

libres y esentas, por el bien que obrastes,

desde la baja tierra os levantastes

a lo más alto y lo mejor del cielo,

y, ardiendo en ira y en honroso celo,

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 492 (BDH)

pag492_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) todos tres: tots tres, en castellà crec que no funciona el todos tres. Antoni de Capmany al Arte de traducir el idioma francés al castellano, p. IX, diu que Todos dos és francesisme. (LB #cat #tirant)

  2. 2) dijo el uno: digué l'ún. Diria que en castellà seria més dijo el primero o així. (LB #cat #loc)

  3. 3) me diga que se hizo ese don Pedro: què se'n feu (JB #cat)

  4. 4) huirse: fugir-se'n. En català medieval era una forma molt corrent [DCVB]. La RAE diu que pot tenir forma pronominal, sense exemples. (JV #pendent)

  5. 5) arnaute: albanès, paraula d'origen turc [DRAE]. Confirmo que en turc, albanès es diu Arnavut. En anglès, però, diu Armenian, que en turc seria Ermeni. (LB #pendent)

  6. 6) cauallero: a l'edició al Comte de Barcelona diu cauallaro. (LB #aclariment)

  7. 7) hazer mercedes: fer mercès. (LB #cat)

  8. 8) que me plaze: l'expressió em sona estranya. En anglès, with a very good will, però a la pàg. 241 això hi apareix com un si us plau de l'anterior parlant. Aquí també encaixaria que la petició anterior fos amb si us plau, perquè sino aquest anterior parlant sembla que dóna una ordre. I en anglès, la petició va introduida per un I pray you then good Sir, inexistent en la versió castellana, que em fa pensar en aquest si us plau. (LB #cat)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: